Uträtta ärenden via webben

Bidrag
I Kulta2-tjänsten kan du ansöka om aktuella
- motions- och välfärdsbidrag
- kulturbidrag och stipendier
- ungas bidrag och projektunderstöd

Boka datortid på ett Vaski-bibliotek
Du behöver ett bibliotekskort och lösenord eller pin-kod.

Bokningskalender för motionsplatser och ungdomslokaler (på finska)
Du kan söka bland olika ställen och se bokningsläget. Du kan boka motionsutrymmen när du är inloggad i tjänsten.

Bussar och tidtabeller
Med lokaltrafikens tidtabellstjänst för bussar kan du söka tidtabeller för enskilda hållplatser, skapa genvägar till viktiga hållplatsers tidtabeller samt öppna upp en tidtabellsvy som uppdateras i realtid på mobiltelefonen, datorn eller exempelvis en tv-skärm i den närmaste aulan.

Bygglov (eTillstånd) (på finska)
Den elektroniska tjänsten är avsedd för proffs inom byggnadsbranschen (projekterare i kompetensklasserna B, A eller AA). Bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och -anmälningar, tillstånd för miljöåtgärder, avgörande om planeringsbehov samt undantagslov kan hanteras via systemet. Dessutom kan du leverera huvud- och specialritningar till byggnadsinspektionen (i PDF/A-format) och material till stadsbildsdelegationen via systemet.

Digital ärendehantering för skuldrådgivning
Åbo stads skuldrådgivningsbyrå tog den digitala ärendehanteringen i bruk den 19 oktober 2015. I fortsättningen kan man bli kund även elektroniskt via portalen.

eHälsoservice
Via eHälsoservicen kan du boka tid till en del av stadens hälsovårdstjänster. Du kan skicka in en fråga angående din hälsa till din egen sakkännare, exempelvis din egenläkare. Du kan även få exempelvis laboratoriesvar med råd för egenbehandling som meddelande. Hälsobiblioteket Duodecim finns även tillgängligt för läsning.

Elektroniska energitjänster (på finska)
Du kan anmäla din elförbrukning, göra flyttanmälan och teckna elavtal på webben.

eMunhälsoservice
Vill du boka tid för munhälsokontroll eller flytta, avboka eller ställa frågor om en bokad tid? Du kan kontakta munhälsovården via e-tjänsten, per telefon eller per sms.

E-tjänst inom småbarnfostran (nya kunder)
Via e-tjänsten kan familjer ansöka om dagvårdsplats, anmäla barnet till förskola, ändra sina kontaktuppgifter, ge sitt samtycke till avgifter eller säga upp dagvårdsplatser.

E-tjänst inom småbarnfostran (nuvarande kunder)

Förrättningar och tomtindelningar (på finska)
E-tjänst avsedd för att ansöka om fastighetsförrättningar.

Konferensutrymmen och festlokaler

Ladda busskortet på webben
Du kan betala bussbiljetten i webbtjänsten.

Ladda motionsarmband (på finska)
Skriv in armbandets nummer och ladda 10 besök till normalpris på ditt armband eller kort. Den första laddningen bör du göra i Idrottscentralens kundtjänst.

Nätbiblioteket Vaski
I stadsbibliotekets webbtjänst kan du reservera material och förnya lån.

Reserveringstjänst för båtplatser (på finska)
Du kan reservera Åbo stads båtplatser och vinterförvaringsplatser samt administrera dina egna reserveringar.

Reserveringstjänst för tomter (på finska)
Du kan bläddra runt och reservera tomter via webben.

Tillstånd för allmänna områden (på finska)
E-tjänsten är avsedd för att ansöka om grävningstillstånd, tillstånd för att bygga staket och förläggningstillstånd.

Wilma
I Wilma finns egna sidor och funktioner för lärare, vårdnadshavare, gymnasieelever, och skolornas administration.

Åboregionens kartservice
Du kan mäta din rutt eller kontrollera bussarnas rutter samt söka adresser, myndigheter eller företagstomter.

Ärendehantering och feedback
Du kan ge feedback och lägga fram initiativ om Åbo stads verksamhet.