Telefonrådgivning

Telefonväxel

 • Åbo stads telefonväxel tfn 02 330 000, vardagar kl. 8.15–16.00
 • Egentliga Finlands regionala räddningsverk tfn 02 263 3111

Hälsovården

 • Samjourens rådgivning tfn 02 313 8800 betjänar vid plötsliga sjukdomsfall. Ring alltid nödnumret 112 vid brådskande nödfall, t.ex. vid plötsliga sjukdomsattacker, medvetslöshet eller livsfara.
 • Elektronisk tidsbeställning: eHälsoservice
 • Munhälsovårdens tidsbeställning (även jourärenden) 02 266 0644, vardagar kl. 8-15.30. Lördagar 040 654 1255 kl. 8-13 (betjänar i ärenden som gäller tidsbeställning till mottagningar på lördagar). Brådskande tandläkarjour på vardagskvällar, veckoslut, och söckenhelger, samjourens rådgivning tfn 313 8800.

Socialservice

 • Socialjouren tfn 02 262 6003 vardagar kl. 8.30-15.30. Övriga tider kontakt via nödnumret 112.
 • Utkomststödets klientrådgivning och tidsbeställningär 02 262 5001, vardagar kl. 9.00–15.00 

Dagvård

 • Serviceenheten vid småbarnsfostran 02 262 5610, vardagar 9.00–15.00

Trafik

 • Kollektivtrafikens servicebyrå 02 262 4811, må–fr kl. 8.00–18.00, lö kl. 9.00–14.00
 • Parkeringsövervakningsbyrå 02 262 4015, vardagar kl. 9–12, pysakointi@turku.fi

Idrott

Turism

 • Rådgivning för turister, Visit Turku 02 262 7444, må–fr kl. 8.30–18, lö–sö på sommaren kl. 9–16 (oktober–mars lö–sö kl. 10–15), info@visitturku.fi

Allmän rådgivning

 • Åboservicen erbjuder information om stadens tjänster och beslut samt om exempelvis boende, byggande och reparationer, tfn 02 330 000 må–to 9.00–15.30, fr 9.00–15.00
 • Samservicekontoret Monitori är den gemensamma servicepunkten för Åbo stad, Åbo arbets- och näringsbyrå samt FPA, tfn 040 160 4556, må–one kl. 11–18, to kl. 12–19, fr kl. 11–17