Detta är en förenklad www.turku.fi-webbsida. Här finns länkar till de nättjänster som är i bruk.

Detta är en förenklad www.turku.fi-webbsida. För närvarande är Åbo stads webbsidor inte i bruk.

Vi beklagar avbrottet.