Turkulaisille tarkoitettu koronaneuvontapuhelin, p. 02 266 2714 palvelee arkisin klo 8-15. Jos sinulla on flunssan oireita ja yleisvointisi on hyvä, tärkeintä on levätä kotona. (päivitetty 25.3.2020 klo 10)

Turun koronaneuvontapuhelin p. 02 266 2714

Neuvontapuhelin palvelee arkisin klo 8-15. Puhelin on tarkoitettu turkulaisille ja sieltä saat neuvontaa koronavirukseen liittyen. Puhelusi tallentuu ja sinulle soitetaan takaisin.

Turun koululaisten ja nuorten neuvontapuhelin p. 02 266 2012

Turun peruskoululaisten, lukiolaisten, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden neuvontapuhelin palvelee arkisin klo 8-15.

Psykososiaalisen tuen puhelin p. 040 619 4361 / p. 040 193 7247

Psykososiaalisen tuen puhelin tarjoaa psyykkistä tukea koronaan liittyvässä huolessa ja ahdistuksessa. Numerot palvelevat arkisin klo 8.30-15.30.

  • p. 040 619 4361 (puheluihin vastaa psykologipalveluiden nuoriso- ja aikuistyön tai neuvolan psykologi)
  • p. 040 193 7247 (lapsiperheasioihin liittyviin puheluihin vastaa Kasvatus- ja perheneuvolan psykologi tai sosiaalityöntekijä)

Voit testata oireitasi ja hakea tietoa koronavirusinfektiosta:

Kuulo- ja puhevammaisten tekstiviestipalvelu

Kuulo- ja puhevammaiset saavat ohjausta ja neuvontaa Turun terveysasemien tekstiviestipalvelusta, p. 045 739 65882

 

Jos epäilet tartuntaa itselläsi

Jos sinulla on flunssan oireita ja yleisvointisi on hyvä, tärkeintä on levätä kotona. Erityisesti koronaviruksen vuoksi tähän asiaan tulee kiinnittää nyt huomiota. Valtaosa koronavirukseen sairastuneista toipuu viikon kotilevolla, tarvitsematta lääkärin hoitoa. Oireita voi tarvittaessa lieventää kipu- ja särkylääkkeillä.

Voit testata oireitasi ja hakea tietoa koronavirusinfektiosta:

Jos olet ollut ulkomailla ja sinulle tulee vakavia oireita (kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee) TAI olet ollut läheisessä kontaktissa uuteen koronavirukseen sairastuneen kanssa ja epäilet itselläsi tartuntaa, ota puhelimitse yhteyttä:

  • Turun koronaneuvontapuhelimeen, p. 02 266 2714
  • omalle terveysasemallesi, p. 02 266 1130
  • työterveyshuoltoosi
  • Turun koululaisten ja nuorten koronaneuvontapuhelimeen, p. 02 266 2012
  • Turun alueen yhteispäivystykseen p. 02 313 8800
  • Lasten ja nuorten päivystys (Tyks) p. 02 313 0263 ja 02 313 0470

Puhelimessa terveydenhuollon henkilökunta haastattelee sinut sekä arvioi tilanteesi ja antaa toimintaohjeet.

Hyvä käsihygienia avuksi infektiontorjunnassa

Ulkomailta paluu Suomeen

Valtioneuvoston 16.3. tekemän linjauksen mukaan ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa. Karanteeniohjetta päivitetään.

Uusi koronavirus (COVID-19)

Oireet?
Sairastuneiden oireita ovat olleet esimerkiksi kuume, yskä, väsymys, lihassärky ja/tai hengenahdistus, myös päänsärkyä on kuvattu.

Tartunnan selvittäminen ja hoito?
Virusta vastaan ei ole rokotetta tai viruslääkettä. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi potilaan terveydentilan vaatiman hoidon ja hoitopaikan. Koronavirustestausta tehdään kohdennetusti esimerkiksi riskiryhmille. Koronavirustestiä tehdään Tyksissä.

Eristys, karanteeni vai karanteenia vastaavat olosuhteet?
E
ristyksellä tarkoitetaan tarttuvaa tautia sairastavan potilaan eristämistä terveistä. Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista. Eristyksen tai karanteenin määrää aina tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lääkärintodistuksen saatuasi voit hakea Kelasta tartuntatautipäivärahaa. Eristyksessä tai karanteenissa ollaan pääasiassa kotona. Valtioneuvosto on kehottanut yli 70-vuotiaita henkilöitä ja ulkomailta Suomeen palaavia matkustajia pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Suomeen palavien tulee olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokautta.

Riskiryhmät? 
Katso linkistä THL:n määrittelemät koronavirusinfektion riskiryhmät. 

Lisätietoa taudista

Taudin ehkäisy

Muuta aiheeseen liittyen